fbpx

Miasto wież

Najciekawsze miejsca w Oleśnicy

W aglomeracji wrocławskiej znajduje się urokliwe miasto Oleśnica, które skrywa budynki świadczące o bogatej historii. Oleśnica nazywana jest miastem wież. Poznajcie najciekawsze miejsca, skrywane w cieniu wież.

Podaje się, że nazwa miasta pochodzi od nazwy drzewa olchy, od której wywodziła się historyczna nazwa miasta Olesznica. Udokumentowana historia miasta sięga XIII wieku, wówczas otrzymała prawa miejskie. Książę wrocławski Henryk III Biały nadał lokację na prawie średzkim. Na początku XIV wieku miasto stało się stolicą samodzielnego księstwa oleśnickiego. Później od 1647 roku Oleśnica przeszła pod panowanie książąt wirtemberskich, którzy odbudowywali ją w stylu barokowym. W 1884 roku miasto stało się uposażeniem następcy tronu Prus. Od połowy XIX wieku Oleśnica była miastem garnizonowym. Miasto przetrwało prawie cała wojnę w nie najgorszym stanie, jednak z wkroczeniem  wojska radzieckiego miały miejsce pożary, które w ostateczności zniszczył 80% zabudowy.

Zamek Książąt Oleśnickich

Najważniejszym miejscem w Oleśnicy jest zamek, który prawdopodobnie pochodzi z czasów Konrada I Oleśnickiego (ur. między 1292 a 1298, zm. 1366). Okres świetności tego miejsca przypada na potomków czeskiego króla Jerzego z Podiebradów.
Po wojnie trzydziestoletniej zamek nie wymagał gruntownego remontu. Wraz z przejściem w ręce niemieckiej rodziny Wirtembergów, zaczął nabierać charakteru rezydencji pałacowej. Elementem, który przypomina ich panowanie jest płaskorzeźba z tarczą herbową książąt oleśnickich z tej dynastii, wykonana w 1654 roku. XVII wiek to okres licznych modernizacji. Przeniesiono stajnie poza zamek, obok nowych stajni wybudowano krytą ujeżdżalnię i wozownię. Wiele pomieszczeń odnowiono w stylu barokowym. Sufity niektórych salach ozdobiono dekoracją stiukową, stropami i malowidłami. Z okresu tego zachowały się m.in. stropy pokryte dekoracją stiukową w trzech salach na pierwszym piętrze południowego skrzydła.

Zamek Książąt Oleśnickich


Od XIX wieku zamek oleśnicki stał się głównie miejscem przebywania urzędników książęcych. Jego wnętrza ulegały powolnemu niszczeniu. Pobyt wojsk napoleoński również niekorzystnie wpłyną na stan budowli.
Podupadłe budowle stały się pod koniec XIX wieku lennem pruskim. Właścicielami zamku stali się Hohenzollernowie. Zamek został odnowiony, do 1945 roku był letnią rezydencją rodziny.

Obecnie zamek jest ozdobą miasta. Spacerując po nim widać, że systematycznie był przebudowywany. Dziś w zamku znajduje się Ochotniczy Hufiec Pracy, ale można zwiedzać obiekt.

Zamek Książąt Oleśnickich. Fot. M. Lenar

Bazylika św. Jana Apostoła

Tuż obok zamku znajduje się Bazylika mniejsza pw. św. Jana Ewangelisty Apostoła, która była kiedyś kościołem zamkowym, zależnym od władców mieszkających na zamku. W 1320roku książę piastowski Konrad I wznosi kościół ceglany na miejscu prawdopodobnie drewnianej kaplicy z X wieku. W XV wieku zaczęto rozbudowę kościoła o nowe podwyższone sklepienie. W 1538r. kościół został przejęty przez protestantów, zmieniono wtedy patrona kościoła na Jana Chrzciciela. W  1700 roku rodzina Wirtembergów wybudowała od strony południowej barokową kaplicę grobową (mauzoleum). Umieszczono w niej 24 trumny ze zwłokami zmarłych członków rodziny książęcej. Dziś w kościele można zobaczyć wiele cennych dzieł sztuki okresu gotyckiego, renesansowego i baroku.

Bazylika świętego Jana Apostoła, fot. M.Lenar

Mury obronne

Centrum miasta wyznaczone jest przez otaczające ją średniowieczne mury obronne. W przeszłości do miasta można było wjechać jedną z czterech bram. Ceglane mury obronne z czterema wieżami Oleśnica miała od około 1380 roku. Wówczas – prawdopodobnie – istniał jeszcze wał obronny. Do dnia dzisiejszego przetrwała jedynie Brama Wrocławska.
Po II wojnie światowej zachowało się prawie 90% obwarowań. W latach 70-ych poddano mury restauracji, polegającej na wyrównaniu i zabezpieczeniu korony murów.

Brama Wrocławska, Oleśnica. Widok od centrum miasta. Fot. M.Lenar

Serce miasta

W centralnej części miasta usytuowany jest oleśnicki Ratusz. Obecny budynek w pięknej formie klasycystycznej w ogóle nie przypomina średniowiecznego obiektu. Początkowo – jak wielu innych miastach –zabudowa rynku charakteryzowała się  drewnianymi kramami i ławkami (głównie szewskie i piekarskie). Z czasem zaczęły powstawać murowane domy kupieckie. Pierwszy ratusz był raczej drewniany i wzmiankowano go już w 1393 roku. Budynek ratusza wielokrotnie był przebudowywany przez stuleci. W roku 1826 został przebudowany w stylu klasycystycznym i mimo powojennych zniszczeń dziś go oglądamy w takiej formie. Przed budynkiem stoi Kolumną Zwycięstwa z 1873 roku.

Oleśnica, fot. M.Lenar

Ta garść informacji, niech będzie zachętą na przyszłość, aby odwiedzić kiedyś urokliwą Oleśnicę. Wieże kościołów dumnie się piętrzą i przyglądają się ciągle zmieniającej się okolicy. Potężna wieża zamkowa spogląda w kierunku Bramy Wrocławskiej. A na Rynku stoi wieża ratuszowa. Właśnie te wieże są zaproszeniem, aby lepiej poznać to miasto.

Julia

Wytrawna podróżniczka palcem po mapie, wielbicielka legend i podań nie tylko dolnośląskich.

Zobacz artykuły

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *